יחס
ט.פתוח
ממוצע יחסים פגיעות כולל פ.שנה % פ.חודש % טפסים כולל ט.שנה ט.חודש תשואה כולל שנה % חודש % ר.ביטחון כולל ר.ב שנה ר.ב חודש רווח כולל רווח שנה רווח חודש דרגה התמחות שם תמונה #  

טבלת הדמויות שלנו

בדף זה ניתן לקבל את רשימת כל הדמויות הרשומים באתר בנקרים . קיימים שלושה סוגים של דמויות: רגילים, אתרי המלצות ודמויות וירטואליות. לפירוט והסבר של כל סוג דמות ניתן לקבל באיזור מדריכים ומאמרים בלשונית הראשית בדף הבית.

כל דמות יכול למיין את עמודות הטבלה ולסנן את הנתונים המבוקשים לפי קטגוריות שונות: אחוזי פגיעה , מספר טפסים שנשלחו, תשואה וסך רווח והפסד.
טבלה זו מאד שימושית לחיפוש דמויות מובילים.

הרשמה לניוזלטרס